Zasady mistycznej ścieżki uważności

Wpis bardzo ważny dla każdego, kto interesuje się tematem uważności.
Ścieżka mistyczna może wydawać się trudna do uporządkowania, aczkolwiek rządzi się ona pewnymi prawidłami, które czynią drogę bardziej owocną.
Wielu podejmowało próby usystematyzowania owych prawideł w zasady postępowania na ścieżce. Jednym z nich był Abdul Khaliq Ghujduwani, który opracował 8 zasad ścieżki mistycznej.