Wykład audio nt. rozwoju osobistego – dr Agata Wytykowska-Kaczorek

Interesujący wykład nt. rozwoju osobistego, a konkretnie zmian, jakie zachodzą w naszym życiu. Są one nieodzowne, gdy chcemy je na nowo zbudować lub zrewolucjonizować do tego stopnia, żeby inaczej nim pokierować. I właśnie natura zmiany, jej wpływ na jednostkę oraz pozytywy z nią związane są tematem przewodnim tego wykładu.

Dowiemy się z niego także:
– Czy mnożące się kursy, warsztaty oraz instytuty rozwoju osobistego są efektem sprawnie działającej zasady marketingowej “kreowania potrzeb” czy też raczej odpowiedź na tkwiącą w nas potrzebę rozwoju?
– Czy możemy się nie rozwijać?
– Czy musimy się rozwijać osobiście?
– Ku czemu się mamy rozwijać?
– Czy potrzebujemy do tego przewodników?